broadgauge-garment

De NEN 1068:2012 is aangewezen per 1 april 2014 jl. Deze Norm heeft behoorlijke consequenties voor de berekening van de Rc- en U-waarden. Alle berekeningen van Rc-waarden alsmede de psi-waarden van koudebruggen dienen te worden herzien. Epos verwacht dat de uitkomst van de epc berekening met de nieuwe norm globaal gezien met ca 2% zal verslechteren. Zo wordt o.a. een ‘straffactor’ van 5% op de U-waarde verrekend als er niet wordt gebouwd onder kwaliteitsborging. En zelfs mét borging is er nog een verplichte verslechteringsfactor van 2%.