broadgauge-garment
14 januari 2015

Het vereenvoudigd energielabel voor woningen zoals nu gecommuniceerd via TV etc blijkt ook van toepassing te zijn voor nieuwbouw. De bewoners moeten het label daarbij zelf aanvragen via de website van RVO. Epos is op de RVO-site beschikbaar als erkend deskundige, zet daarvoor de postcode bij het zoeken naar deskundigen op “2611”.
Louter voor professionele verhuurders is per 1 januari jl. een nauwkeuriger methode verplicht geworden namelijk de detailmethode conform het Nader Voorschrift, met een daaruit resulterende Energie Index (EI). Deze dient mede voor het bepalen van de verhuurprijs. Epos kan dit doorrekenen en zal hiervoor binnenkort gecertificeerd zijn.

LET OP Ook nieuw gebouwde te verhuren woningen hebben een EI nodig. Deze EI wijkt (wellicht sterk) af van de epc-waarde uit de bouwaanvraag!! Epos kan desgewenst vanuit een berekening voor de bouwaanvraag, naadloos omschakelen naar een berekening van de EI, zodat u weet waar u aan toe bent.

Tot eind 2014 gold de maatregel dat de epc zoals aangeleverd voor de bouwaanvraag, 10 jaar geldig was als energielabel / EI. Die insteek is nu dus komen te vervallen.
Er komt op termijn voor nieuwbouw nog wel een gecertificeerd traject waarbij in plaats van de bewoners, een deskundige op lokatie alle epc aspecten van een woning gaat controleren. De verwachting is dat dat met name ten dienste zal staan van opdrachtgevers zoals ontwikkelaars en particulieren. Die kunnen daarmee namelijk nagaan of de aannemer heeft gemaakt wat er is beloofd. De ideeën hiervoor zijn momenteel echter nog prematuur.


Terug naar het nieuwsarchief.