broadgauge-garment
6 november 2018

De epc voor woningen gaat zoals nu gepland per 1-1-2020 naar nul, althans, dat is het voornemen van het ministerie van BZK. In de loop van komend jaar zal blijken wat een en ander voor consequenties heeft. Niet algemeen bekend maar wel heel belangrijk is, dat het onderliggende rekenmodel wijzigt van NEN 7120 naar NTA 8800. Hierdoor wijzigen ook alle opnamemethodieken voor de energielabels en de energie-index. Tot slot worden de BENG-eisen van toepassing, dit houdt in dat we in feite passiefhuizen en passiefkantoren gaan bouwen, waarvan dan ook nog eens de helft van de benodigde energie duurzaam moet worden opgewekt. Kortom  het hele energie-prestatie veld gaat volledig op de schop !! De investeringskosten voor nieuwbouw gaan hiermee uiteraard flink omhoog maar (als het goed is...) gaan de exploitatiekosten weer verder omlaag. Vandaar bijv. dat er meer en meer stemmen opgaan om de hypotheeklasten voor starters niet te baseren op bouwkosten alleen, maar op de bouwkosten én de te verwachten energierekening.


Terug naar het nieuwsarchief.