broadgauge-garment
25 april 2016

De overheid stuurt aan op implementatie van de Europese BENG-methodiek. BENG staat hierbij voor: Bijna-Energie Neutraal Gebouw. Kort gezegd houdt de BENG-aanpak in, dat er prestatie-eisen worden gesteld aan drie indicatoren die langskomen in het huidige epc-rekenmodel (NEN 7120). TriasEnergeticaDeze drie indicatoren vallen samen met de drie uitgangspunten van de aloude trias energetica: (1) beperk de energiebehoefte (2) zet duurzame bronnen in (3) gebruik alleen als het niet anders kan primaire energie (aardgas etc), en doe dat dan ook zo efficiënt mogelijk. 

Het huidige epc-rekenmodel berekent in feite de derde indicator, het jaarlijks te verwachten casco primaire energieverbruik in MJ per m2 vloeroppervlak. Dit is destijds mede gedaan vanwege de hartewens van architecten en bouwers om bij het bouwen zoveel mogelijk ontwerpvrijheid en flexibiliteit te houden. Maatregelen als een goed geïsoleerde gebouwschil, extra zuinige verlichting of zonnepanelen zijn momenteel geheel uitwisselbaar - als er aan het eind van de streep maar een laag primair verbruik uitkomt.

Met de introductie van BENG vervalt die flexibiliteit. De eerste BENG-indicator, die een prestatie-eis stelt aan de energiebehoefte van het gebouwcasco, dwingt al min of meer nieuwbouw af van passiefhuiskwaliteit. Met name de hierbij te realiseren kierdichtheid zal wennen worden. De tweede BENG-indicator stelt als eis dat minstens 50% van de energiebehoefte gedekt wordt uit duurzame bronnen. Er moet dus altijd een dakvlak zijn dat geschikt is voor het oogsten van zonne-energie.

Meer weten? Op verzoek kan Epos het epc-advies voor uw project uitbreiden naar de BENG-indicatoren, zodat u vooraf weet of u aan de eisen van uw opdrachtgever kunt voldoen.


Terug naar het nieuwsarchief.