broadgauge-garment
13 september 2018

nosjournaal

Op 5 juli 2018 kwam het klimaatakkoord in het NOS 8 uur journaal. Een belangrijk onderdeel daarvan is de na-isolatie van de bestaande woningvoorraad. Onze adviseur René de Bakker mocht hiervoor acte de presence geven voor een woningeigenaar in Delft. Belangrijke nationale thema's in het nationale klimaatakkoord zijn: (a) Overbelasting van het net. Gaat de salderingsregeling vervallen of niet? Dankzij deze regeling mag een particulier het net gebruiken als "gratis" batterij voor seizoensopslag. (b) Energieopslag. Gaan we de elektrische energie van onze nieuwe windmolenparken omzetten in synthetisch aardgas of niet? We hebben hier namelijk niet voldoende accu-capaciteit voor. En de gas-infrastructuur ligt er al. En het alternatief, de electriciteit omzetten in waterstofgas, is lokaal niet toepasbaar want waterstof is nogal ontplofbaar. (c) En niet in de laatste plaats: wie gaat de energietransitie betalen??

Kortom er zijn nog heel wat knopen door te hakken...


Terug naar het nieuwsarchief.